Onderzoek

Hoe kunnen wachtlijsten voor gespecialiseerd onderwijs worden teruggedrongen?

6 februari 2024

De Tweede Kamer heeft via motie Kwint-Van den Hul gevraagd om geïnformeerd te worden over de wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs. Uit een peiling van Oberon onder alle scholen voor gespecialiseerd onderwijs blijkt dat 22 procent van de scholen die de vragenlijst heeft ingevuld een wachtlijst heeft.

De meeste scholen met een wachtlijst hebben leerlingen op de wachtlijst staan die wegens gedragsproblemen zijn aangemeld bij de school. Vaak hebben deze scholen een wachtlijst doordat ze fysiek geen ruimte meer hebben voor extra klassen of door gebrek aan personeel.

De meeste kinderen in de peiling krijgen nog wel onderwijs op de school van herkomst, terwijl ze wachten op een plek. Enkele kinderen zitten thuis zonder onderwijs. Een herkenbaar beeld dat ook te vinden is in het rapport ‘Druk op de keten’ waarin wordt gesteld dat de druk binnen de kinderopvang, onderwijs en zorg groot is.

Oplossingen

Voor het terugbrengen van de wachtlijsten dragen de scholen verschillende oplossingen aan. Het vergroten van de capaciteit van het gespecialiseerd onderwijs wordt het vaakst genoemd. Hierdoor kan er aan meer leerlingen een plek worden geboden. Ook geven veel scholen aan dat het proces rond doorverwijzen moet worden verbeterd. Leerlingen worden nu vaak te laat aangemeld waardoor scholen hier geen rekening mee kunnen houden bij het rondkrijgen van de formatie. Daarnaast kan de ondersteuning op reguliere scholen worden verbeterd, waardoor er wellicht minder leerlingen doorverwezen hoeven worden. Hierbij wordt gedacht aan extra handen in de klas en meer expertise op de ondersteuningsgebieden.  

Lees meer in het onderzoeksrapport van Oberon >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.