Artikel

Inlichtingenbureau verhoogt drempelbedrag vsv

24 oktober 2023

Het Inlichtingenbureau verhoogt per 1 januari 2024 het drempelbedrag voor werkende vsv’ers en jikp’ers van 300 naar 580 euro per maand.

In september zette Ingrado in afstemming met het Ministerie van OCW en het Inlichtingenbureau een korte vragenlijst uit onder de coördinatoren van Doorstroom(sub-)regio’s over de verhoging. Dit naar aanleiding van signalen die we daarover ontvingen van leden. Van de 70 coördinatoren die we aanschreven, hebben 37 gereageerd. Een ruime meerderheid (31 van de 37) antwoordde het eens te zijn met de verhoging van 300 naar 580 euro per maand. 

In het product vsv van het Inlichtingenbureau zal het drempelbedrag dat gekoppeld is aan prioriteit 2 per 1 januari 2024 dan ook verhoogd worden naar 580 euro per maand.

Verschillende respondenten plaatsten wel kanttekeningen bij de voorgestelde verhoging. Zo stelden sommigen dat zij het voorgesteld bedrag van 580 euro per maand eigenlijk nog te laag vinden omdat het onder het bestaansminimum is.

Doorstroompunten kunnen zelf de afweging blijven maken welk drempelbedrag zij gebruiken om jongeren te benaderen. De prioritering van het Inlichtingenbureau is bedoeld als hulpmiddel daarbij.

Verschillende respondenten merkten verder op zich zorgen te maken over het effect van de verhoging op de vsv-cijfers. Deze coördinatoren kunnen we geruststellen: de aanpassing van het drempelbedrag is niet van invloed op de vsv-cijfers. Het betreft een administratieve aanpassing van het Inlichtingenbureau.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.