Artikel

Leestip: Zo werkt het sociaal domein

5 oktober 2021

Voor wie graag meer wil weten over het sociaal domein hebben Gertrude van Driesten en Sara Blink het boek Zo werkt het sociaal domein uitgebracht.

In dit boek wordt op hoofdlijnen geschetst hoe het sociaal domein werkt. Wat verstaan we onder het sociaal domein, welke hoofdvormen van ondersteuning en zorg zijn er en wat weten we over de mensen die er gebruik van maken? Wie zijn de hoofdrolspelers in het sociaal domein: burgers, gemeenten, werkgevers en aanbieders. Hoe komt het sociaaldomeinbeleid tot stand en wat zijn sociale wijkteams? Welke andere spelers zijn van belang voor het sociaal domein, zoals adviesraden, toezichthouders en beroepsorganisaties. Ook worden de drie sociaaldomeinwetten beschreven: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Hoe maken deze wetten ondersteuning mogelijk? Tenslotte worden de geldstromen in het sociaal domein beschreven. Een must voor wie meer inzicht wil in de werking en samenwerking in het sociaal domein!

Zó werkt het sociaal domein kost € 25,00 is verkrijgbaar in de webshop en in de boekhandel.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.