Artikel

Mail van Interteach Edu Services aan leerplichtambtenaren

2 februari 2023

Ingrado en de Inspectie van het Onderwijs hebben veel meldingen gehad van leden die door deze school zijn benaderd. Wat moet je hierover weten?

In de mail die diverse afdelingen leerplicht hebben ontvangen, staat onder andere: “Tevens worden ouders en schooldirecteuren door zowel OC&W als de onderwijsinspectie naar ons doorverwezen.”

Hierover heeft Ingrado contact gehad met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. De mail is buiten medeweten van deze organisaties opgesteld en verstuurd.

Tot op heden geldt dat, zowel voor po als voor vo, een negatief advies tot erkenning is gegeven door de inspectie. Wel loopt er op dit moment nog een beroepsprocedure waarbij we op de uitspraak moeten wachten. Zo snel deze uitspraak er is, zullen we deze bekend maken. Tot die tijd kunnen leerlingen onderwijs volgen op deze scholen.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.