Artikel

Mbo-verklaring voor mbo-studenten zonder diploma of certificaat

25 januari 2021

Door de wet 'Versterken positie mbo-studenten' kan een mbo-student die het mbo zonder een diploma of certificaat verlaat vanaf 1 augustus 2021 een mbo-verklaring krijgen. In de mbo-verklaring zijn de resultaten opgenomen die de student wél heeft behaald.

De mbo-verklaring kan zo bijdragen aan het vinden van werk en/of terugkeer naar het mbo. De examencommissie verstrekt de mbo-verklaring aan studenten die jonger zijn dan 23 jaar en het onderwijs zonder een startkwalificatie, diploma of certificaat verlaten.

Ook andere studenten krijgen een mbo-verklaring als ze erom vragen. De mbo-verklaring vervangt de huidige instellingsverklaring. 

Meer weten? Je vindt de volledige tekst van de regeling in de Staatscourant.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.