Artikel

Media-aandacht voor vrijstellingen 5 onder b

16 mei 2023

Verschillende media hebben in de afgelopen weken aandacht besteed aan de zorgen van leerplichtambtenaren over de toename van het aantal kinderen dat op basis van richtingsbezwaren van hun ouders is vrijgesteld van de leerplicht.

Zo verschenen artikelen in het Algemeen Dagblad en het Financieel Dagblad en was op maandag 24 april de uitzending ‘Geen school voor mijn kind’ te zien. De toename van het aantal vrijstellingen 5 onder b en de brandbrief die de gemeenten uit de 3 noordelijke provincies daarover opstelden, vormden de aanleiding voor de tv-uitzending, gemaakt door Argos (HUMAN/VPRO).  

In de uitzending komen onderwijsjurist Carolien de Bruin, kinderrechten-onderzoeker Marieke Hopman, Johan Verduijn (voorzitter Thuisonderwijsverbond) en verschillende ouders die thuisonderwijs geven aan het woord over het onderwerp. De zorgen van de leerplichtambtenaren werden onderbouwd met een deel van de resultaten van de enquête die Ingrado over de vrijstellingen 5 onder b onder haar leden hield.

De resultaten van de enquête zijn ook gedeeld met het ministerie van OCW. Minister Wiersma laat in de uitzending van Geen school voor mijn kind via een schriftelijke reactie weten dat hij de zorgen deelt van de verschillende partijen die aan het woord komen. Binnenkort zal blijken wat de minister gaat doen om de zorgen weg te nemen.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.