Artikel

Miljoenennota bevestigt uitbreiding rol RMC tot 27 jaar

20 september 2022

De afgelopen jaren heeft Ingrado, samen met leden en samenwerkingspartners, zich hard gemaakt voor een toekomstbestendige en integrale aanpak voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Door deze uitbreiding, van 23 jaar naar 27 jaar, ontstaat er een doorlopende begeleidingslijn en blijven jongeren die geen opleiding volgen of werk hebben in beeld.

In de vandaag verschenen miljoenennota wordt, net als in de voorjaarsnota, de uitbreiding van de rol van RMC bevestigd. De kritische lezer heeft vast opgemerkt dat in de miljoenennota (pag. 81) gesproken wordt over de kwalificatieplicht, dit is onjuist. Het gaat hierbij natuurlijk om de RMC-functie. 

Ingrado is blij met deze uitbreiding. Een absolute voorwaarde daarbij is dat de mogelijkheden van RMC-professionals om deze rol goed te vervullen goed en zorgvuldig worden geregeld door:  

1. De integrale wettelijke verantwoordelijkheid 16-27 jaar bij gemeenten.  

2. Een gemeenschappelijk belang en opdracht voor alle partijen in het sociaal domein.  

3. Dat wetgeving ondersteunend maar ook overkoepelend is.  

4. Passende financiering.  

5. De beschikking over de juiste gegevens om de taak te kunnen uitvoeren en helderheid over het delen van gegevens tussen partijen in het sociaal domein.  

“De uitbreiding van de rol van RMC tot 27 jaar biedt vooral mogelijkheden voor jongeren die geen opleiding volgen of werk hebben. Om juist deze jongeren in beeld te brengen én te houden bieden wij hen de kans om zich te (blijven) ontwikkelen waardoor zij (blijven) meedoen in de maatschappij.” -  Corien van Starkenburg

Het komende half jaar wordt de invulling van de uitbreiding van de rol van RMC verder besproken waarbij Ingrado vanzelfsprekend haar leden en samenwerkingspartners betrekt en informeert.

Het kabinet investeert het komend jaar in het onderwijs. In het primair en voortgezet onderwijs komen extra gelden beschikbaar om het niveau van de leerlingen te stimuleren. Mbo-scholen krijgen extra budget voor de niveau 2 opleidingen. En er komt extra begeleiding op mbo-scholen voor studenten om hun diploma te behalen en daarna een baan te vinden.   

Een en ander wordt ook verder uitgewerkt in de werkagenda mbo, deze wordt eind oktober naar verwachting naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor meer informatie hierover, lees de Kamerbrief over kaders Werkagenda mbo, d.d. 15 juli 2022

Lees de visie van Ingrado op RMC tot 27 jaar.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord