Artikel

Modelovereenkomst voor studerende mantelzorgers

24 oktober 2023

Voor een goede balans tussen studie en mantelzorg zijn duidelijke afspraken tussen onderwijsinstellingen en studerende mantelzorgers essentieel. Een mantelzorgovereenkomst kan daarbij helpen.

In de mantelovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over financiële ondersteuning, of interne/externe ondersteuning door bijvoorbeeld een studentencoach.

Ook kunnen in de mantelzorgovereenkomst afspraken worden gemaakt over aanpassingen in het onderwijs en de aanwezigheidsplicht. Het model bevat concrete voorbeelden voor aanpassingen in de aanwezigheidsplichtregeling, zoals:

  • toestemming voor het later aanhaken bij fysieke lessen
  • toestemming voor het digitaal volgen van het onderwijs
  • toestemming voor het volgen van onderwijs bij parallelle groepen of
  • ontheffing van aanwezigheidsplicht, al dan niet met een vervangende opdracht.

De model mantelovereenkomst is ontwikkeld door Strategische Alliantie Jonge Mantelzorger, MantelzorgNL en ECIO en wordt gesteund door het ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers, het ministerie van OCW, het ministerie van VWS en de Vereniging van Hogescholen en Universiteiten van Nederland.

> Bekijk de modelovereenkomst

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.