Artikel

Motie verlengde begeleiding overstap van vso naar mbo aangenomen

28 oktober 2023

Woensdag 25 oktober is een motie van Westerveld en Kwint aangenomen. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het onderzoek van Regioplan in opdracht van Ingrado, hebben de kamerleden Kwint en Westerveld een motie ingediend. Voor deze motie is ook gekeken naar de resultaten van de motie Kwint/Özdil. Deze motie is door Ingrado samen met KBA Nijmegen in 2020 uitgevoerd.

De motie vraagt aan de regering om een verlengde begeleiding aan vso-leerlingen aan te bieden die de overstap maken naar het mbo. Over de wijze waarop dit moet gebeuren, wordt verwezen naar de resultaten van de motie Kwint/ÖZdil. Hierin werd de overgang van mbo entree-opleidingen  en niveau 2 naar de arbeidsmarkt onderzocht. Nazorg door het mbo en samenwerking met het Doorstroompunt waren hierbij belangrijke pijlers voor succes.  

Het onderzoek van Regioplan naar de overstap van vso en mbo geeft deze aanbeveling ook. Het is juist voor deze leerlingen belangrijk dat de overgang naadloos verloopt en de begeleiding sluitend is. Een naadloze overgang waarin het vso en mbo gezamenlijk de begeleiding op zich neemt. Zodat ook deze jongeren voldoende worden ondersteund in het behalen van een diploma.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen

Vraag en antwoord