Instrument

Nieuw dashboard jongeren in een kwetsbare positie

16 mei 2023

DUO heeft het nieuwe dashboard jongeren in een kwetsbare positie (jikp) gepubliceerd. Feedback is van harte welkom.

Het nieuwe dashboard jongeren in een kwetsbare positie is klaar! Het doel van dit dashboard is om scholen en gemeenten inzicht te geven in de door- en uitstroomrichtingen van jongeren in een kwetsbare positie en in hun daginvulling na verloop van tijd. Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo-basis en entree naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding.

Met het dashboard kunnen scholen, gemeenten en andere partijen zien of jongeren hun opleiding afronden, aan het werk komen en blijven en of jongeren aankomen op een dagbestedingsplek. Ook kunnen de trends in de tijd zichtbaar worden, vergelijkingen worden gemaakt tussen organisaties en het regionale beeld worden vergeleken met landelijke cijfers. Het is belangrijk dat deze jongeren goed in beeld zijn bij de betrokken partijen, zodat zij goede afspraken met elkaar maken zodat de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt goed verloopt. 

Het dashboard vervangt de factsheets jongeren in een kwetsbare positie.

Deel je feedback
Het dashboard is ontwikkeld door DUO, CBS en OCW in samenspraak met een klankbordgroep van scholen, gemeenten en landelijke partners. Het dashboard wordt nog verder doorontwikkeld. Heb je feedback voor het dashboard? Deel deze dan door te mailen naar informatieproducten@duo.nl.

Nieuwe cijfers
In de zomer wordt het dashboard geüpdatet met de nieuwe cijfers voor het cohort 2021/2022. Ook willen wij bij deze update nog verbeteringen doorvoeren, zoals het meenemen van het behaalde diploma.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.