Artikel

Nieuw inzicht bij ketenpartners na vertoning documentaire in Groningen

8 november 2022

Op 27 oktober werd de documentaire over het werk van de leerplichtambtenaar vertoond in Groningen. Het merendeel van de ruim 75 aanwezigen was ketenpartner van leerplicht en RMC.

Op verzoek van de rayoncontactpersonen uit de provincie Groningen nodigden leerplichtambtenaren hun contactpersonen bij scholen en andere ketenpartners uit voor de regiobijeenkomst om samen met hen de documentaire De rol van de leerplichtambtenaar in het sociaal domein te bekijken en daarover vervolgens het gesprek met elkaar aan te gaan. Met veel succes zo bleek tijdens de bijeenkomst: zo’n twee derde van de aanwezigen bestond uit ketenpartners van leerplicht. Sanwi Visser, teamleider in de gemeente Groningen, zag in die grote opkomst een bevestiging van de goede samenwerking tussen leerplicht, scholen en de sociale wijkteams.  

In het gesprek dat volgde op de documentaire bleek het beeld dat daarin geschetst werd niet voor alle aanwezigen herkenbaar. Dat betrof met name de rol van de Jeugdarts bij schoolverzuim en de samenwerking tussen de Jeugdarts en leerplicht. In tegenstelling tot veel andere gemeenten in het land, blijken Groningse gemeenten geen taken bij de JGZ op het gebied van schoolverzuim te hebben ingekocht. Verschillende deelnemers zagen dan ook mogelijkheden om de aanpak van verzuim in de provincie op dat punt te verbeteren.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.