Artikel

Nieuwe website aanwezigopschool.nl zet aanwezigheid centraal

16 november 2021

Ingrado heeft samen met Steunpunt Passend Onderwijs, NJi, BiOND, LAKS, LBBO en het NCJ een website ontwikkeld waarmee ‘aanwezigheid’ als preventieve aanpak van verzuim in zes bouwstenen wordt versterkt.

Door te focussen op aanwezigheid, zorg je ervoor dat leerlingen zich verbonden voelen met school. Ook voor de kleine groep leerlingen voor wie het niet haalbaar is om fysiek aanwezig te zijn. Door die verbondenheid kunnen leerlingen zich toch blijven ontwikkelen en kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd.

Op de site staan zes bouwstenen waarmee je planmatig en methodisch de focus op aanwezigheid van leerlingen versterkt. De kracht van de zes bouwstenen zit in de samenwerking tussen het schoolteam – van conciërge tot bestuur – leerlingen, ouders en samenwerkingspartners zoals leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en jeugdzorg.

De bouwstenen zijn samengesteld door professionals uit het onderwijs, leerplicht en door vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. Zij hebben daarvoor hun praktijkkennis en ervaring ingebracht. De bouwstenen zijn theoretisch onderbouwd met onder andere artikelen, modellen en praktijkvoorbeelden. Elke bouwsteen wordt toegelicht met verdiepende informatie, vragen voor een goed gesprek met alle betrokkenen en een inspirerende (praktijk)video.

Bezoek de website >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.