Artikel

Ontwikkelpad kinderdagopvang biedt kansen voor jongeren én werkveld

7 november 2023

Om de personeelstekorten in de kinderopvang tegen te gaan, introduceren brancheorganisaties van de kinderopvang samen met het ministerie van SZW het Ontwikkelpad kinderopvang. Dat maakt in- en doorstromen mogelijk voor een bredere groep kandidaten.

De kinderopvangsector kampt met grote personeelstekorten. Hoewel veel werkzoekenden een baan in de kinderopvang interessant vinden, hebben zij vaak niet de juiste certificaten of diploma’s om ook daadwerkelijk in de sector aan de slag te gaan. De stap om deze via een meerjarige mbo-opleiding te behalen, is voor veel mensen te groot. Daarom introduceren de brancheorganisaties van de kinderopvang samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Ontwikkelpad kinderopvang.

Wat is het Ontwikkelpad kinderopvang?

Het Ontwikkelpad kinderopvang is een op maat gemaakt pad waarmee kandidaten in de kinderopvangsector kunnen beginnen als groepshulp, en zich stap voor stap kunnen ontwikkelen, zo mogelijk tot pedagogisch medewerker. Het Ontwikkelpad maakt in- en doorstromen mogelijk voor een bredere groep kandidaten (werkenden en werkzoekenden). Ook voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de functie groepshulp zijn namelijk geen vooropleidingseisen verbonden. Via het Ontwikkelpad kunnen kandidaten stapsgewijs (delen van) opleidingen in de praktijk volgen. Dat past goed bij mensen die beter leren op de werkvloer dan op school. Zo ontwikkelt de kandidaat zich, terwijl hij of zij ook salaris ontvangt. Het Ontwikkelpad bevat diverse scholingstegels. De werkgever stippelt samen met de kandidaat en met behulp van het regionaal werkgeversservicepunt een op maat gemaakt Ontwikkelpad uit. Het regionaal Leerwerkloket kan hierin adviseren.

Rol Doorstroompunten

Het ministerie van SZW heeft de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s opgeroepen om een coördinerende rol te vervullen bij het uitstippelen van de Ontwikkelpaden voor de kinderopvangorganisaties in de regio’s. Hiervoor is de samenwerking tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en partijen in de arbeidsmarktregio’s met zicht op kandidaten belangrijk. Op www.samenvoordeklant.nl/ontwikkelpaden vind je een actueel overzicht van de arbeidsmarktregio’s die aan de slag gaan met het Ontwikkelpad kinderopvang. 

Kom meer te weten tijdens dit webinar

Op 11 januari geeft het ministerie van SZW in samenwerking met Ingrado meer informatie over het Ontwikkelpad. Lees hier meer over het webinar.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.