Artikel

Reactie Ingrado op internetconsultatie artikel 5 onder b Lpw. 1969

14 juli 2020

Ingrado heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om via de internetconsultatie te reageren op de voorgestelde wijziging van artikel 5 onder b van de Leerplichtwet.

De invoering van de aanvullende voorwaarden behorend bij de vrijstelling, beschermen tot onze tevredenheid het recht oponderwijs voor de jongeren die niet ingeschreven staan. De afweging die de leerplichtambtenaar iedere keer moet maken of er daadwerkelijk bedenkingen zijn tegen de richting van het onderwijs blijft bestaan. Deze afweging is en blijft een ingewikkelde. Ouders komen met bedenkingen die bij een levensovertuiging horen, of een afgeleide daarvan.

De scheidslijn tussen overwegende bedenkingen en de wens om thuisonderwijs te willen bieden is heel diffuus. Met de voorgestelde wijziginghouden we ditin stand en dat hadden we graag anders gezien.

Download hieronder de volledige reactie.

Downloads

  • pdf
    Reactie op de voorgestelde wetswijziging art. 5 onder b Lpw. 1969 - Ingrado, juli 2020 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.