Artikel

Reactie Ingrado op internetconsultatie Halt

24 oktober 2023

Ingrado heeft gereageerd op de internetconsultatie Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024. Het Besluit aanwijzing Halt-feiten wijst de strafbare feiten aan die, als ze zijn gepleegd door een minderjarige, met een Halt-afdoening kunnen worden afgedaan.

Het huidige besluit dat nu van kracht is, dateert van oktober 2010. Het besluit regelt dat een jongere vanaf 12 jaar die de school niet bezoekt een Halt-afdoening kan krijgen. Dat kan als er sprake is van meerdere dagdelen verzuim of meer dan negen keer te laat komen. Daarnaast geldt de eis dat er geen sprake mag zijn van een week onafgebroken verzuim of in totaal meer dan tien dagen verzuim per half schooljaar.

Recidive-regeling
Het nieuwe besluit voegt een recidive-regeling toe. 
Een Halt-afdoening kan na aanname van het wetsvoorstel straks niet meer opgelegd worden voor spijbelen als een jongere eerst voor een ander misdrijf, bijvoorbeeld diefstal, al een Halt-afdoening heeft gekregen.

Interventie behouden
In reactie op de internetconsultatie vindt Ingrado dat de jongere die spijbelt de mogelijkheid van een Halt-afdoening mogelijk moet blijven, ook als de jongere al voor een ander delict (bijvoorbeeld diefstal) bij Halt is geweest. De pedagogische interventie die uitgaat van Halt in een verzuimzaak wordt anders dan door Ingrado gemist. Dat past bij het uitgangspunt van de MAS: licht waar het kan, en zwaar(der) waar het nodig is.

Onze volledige reactie kun je hieronder downloaden.

Downloads

  • pdf
    Reactie Ingrado op internetconsultatie Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen