Artikel

Reactie Ingrado op internetconsultatie over de ‘doorbraakaanpak’

12 januari 2021

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten doordat er vanuit onderwijs en jeugdhulp niet tijdig een passend aanbod komt. In de reactie van Ingrado benadrukken we o.a. zicht op verzuim en de rol van leerplicht/RMC.

Het voorstel regelt dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Ook wordt een verplichting gecreëerd voor samenwerkingsverbanden en voor gemeenten om een gezamenlijke doorbraakaanpak met casusregie vast te leggen om te komen tot een aanbod bij vastgelopen casuïstiek.

Ingrado is voorstander om explicieter vast te leggen dat er in gezamenlijkheid naar een passend aanbod gewerkt werkt voor alle leerlingen. We benadrukken daarbij het belang van het beeld dat er is op verzuim, geoorloofd en ongeoorloofd. En we benadrukken de rol die onze leden kunnen hebben bij het voorkomen van uitval door het ontbreken van een passend aanbod.

Download hieronder onze volledige reactie.

Downloads

  • pdf
    Reactie op wetsvoorstel 'doorbraakaanpak' - Ingrado, december 2020 + download
  • pdf
    Factsheet 'Met Andere Ogen' + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.