Artikel

Reactie internetconsultatie Besluit RMC functie: ‘ten minste indexering vsv-middelen’

2 juni 2020

De wijziging in het besluit stelt voor om de hoogte van de uitkering voor de contactgemeente in de nieuwe periode (2021-2024) hetzelfde te laten zijn als in de periode 2019-2020. Hierop heeft Ingrado gereageerd.

In de wet educatie en beroepsonderwijs is vastgesteld dat scholen en gemeenten in een RMC-regio elke vier jaar een regionaal programma uitvoeren om voortijdig schoolverlaten (vsv) te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor ontvangen gemeenten via de contactgemeente van de RMC-regio waartoe zij behoren een specifieke uitkering.

Download hieronder de reactie van Ingrado op het voorstel om geen indexering toe te passen.

Downloads

  • pdf
    Reactie internetconsultatie besluit regionale meld-en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten - Ingrado, mei 2020 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen