Artikel

Regionale werktafels Pro-VSO van start gegaan

28 januari 2021

Regionale werktafels Pro-VSO hebben als doel kwetsbare schoolverlaters van afgelopen en komend schooljaar te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. Daarvoor is 346 miljoen vrijgemaakt. RMC’s worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de regionale werktafels Pro-VSO.

De werktafels richten zich in de eerste plaats op laagopgeleide jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten uit het praktijkonderwijs, uit het voortgezet speciaal onderwijs of door voortijdig schoolverlaten (vsv) en op jongeren uit het mbo die een moeilijke start op de arbeidsmarkt kennen vanwege bijvoorbeeld hun opleidingsrichting of niet- westerse migratieachtergrond.

De middelen voor gemeenten en scholen worden nog dit jaar en begin volgend jaar beschikbaar gesteld.

De regionale werktafels is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Sectorraad Praktijkonderwijs, het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.

De RMC’s worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de regionale werktafels Pro-VSO. Ingrado ondersteunt deze oproep actief door te zorgen dat ook RMC-regio’s een uitnodiging krijgen. Juist in de huidige tijd kan het RMC een verbindende rol spelen.

Lees meer in de brochure hieronder.

Downloads

  • pdf
    Brochure over Jongeren in een Kwetsbare Positie - Ministerie van SZW + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen