Artikel

Samenhang in de gemeentelijke toezichtstaken, hoe doe je dat?

24 augustus 2021

De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ van het ministerie van VWS en de VNG geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals de leerplicht en werk en inkomen. De visual Samenhang toezichtstaken sociaal domein geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.

Nieuw in de visual: leerplicht

De visual geeft inzicht in de plaats van de verschillende toezichtstaken binnen de gemeente en in de relatie met andere disciplines en ketenpartners. Daarnaast is alle relevante informatie met een enkele muisklik voorhanden. Denk daarbij aan praktijkvoorbeelden, handreikingen en relevante wetsartikelen. Met het complete aanbod van informatie ondersteunt deze visual bestuur, beleid en uitvoering binnen gemeenten.

Al eerder verschenen in deze visual de overzichten voor de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en Wet kinderopvang. Nu is ook het overzicht voor de Leerplichtwet in deze tool opgenomen. Om het overzicht compleet te maken volgt in oktober het overzicht voor de nieuwe Wet inburgering.

Bekijk de visual >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen