Artikel

Samenwerking mbo en praktijkonderwijs

5 januari 2021

Het is in sommige regio’s al een tijdje mogelijk voor leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) om een Entree-opleiding te volgen en ingeschreven te blijven op het praktijkonderwijs. Het mbo is hierbij meestal verantwoordelijk voor de examinering en diplomering. Echter is dit niet in alle regio’s het geval en is de constructie vooral een samenwerking tussen mbo en pro die gedoogd wordt.

Naast deze constructie is het voor pro-leerlingen ook mogelijk om drempelloos in te stromen in het Entree-onderwijs. Meer dan 40% van de (oud-)pro-leerlingen volgt een Entree-opleiding tijdens of na het praktijkonderwijs.

Het kabinet wil dat mbo- en praktijkonderwijsscholen in het land afspraken maken om het mogelijk te maken om een Entree-opleiding te volgen én ingeschreven te blijven bij de praktijkschool.

Om de gezamenlijkheid te benadrukken, wil het kabinet dat het pro en het mbo voor het aanbieden van een entreeopleiding binnen het pro een samenwerkingsovereenkomst opstellen.

Lees hier de brief van de ministers of kijk het debat van 13 januari 2021 terug via debat gemist.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen