Artikel

Samenwerkingsoverkomst tussen Inspectie van het Onderwijs en gemeenten

14 december 2021

Ingrado werkt samen met de Inspectie, de VNG en vertegenwoordigers van de G4 en G40 aan de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en de Inspectie.

In 2020 is de Leerplichtwet (artikel 16a, derde lid) zodanig gewijzigd, dat het voor gemeenten weer mogelijk om een samenwerkingsovereenkomst met de Inspectie af te sluiten. Hierdoor wordt het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 door (het hoofd van) de school, verder uitgewerkt.

Inmiddels werkt Ingrado samen met de Inspectie, de VNG, vertegenwoordigers van de G4 en de G40 aan de uitwerking van de wetswijziging. Lees hier het bericht over de samenwerking.

Doel van het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst is dat effectief het toezicht op de registratie van de scholen wordt vergroot. Samenwerking en advisering zijn daarbij de uitgangspunten.

Uiteindelijk wordt het daarmee voor leerplichtambtenaren mogelijk om de ogen en oren van de Inspectie te worden. Hiermee wordt de inzet van dit succesvolle instrument, wat moet leiden tot een reductie van het aantal thuiszitters en voortijdig schoolverlaters, weer mogelijk. 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.