Artikel

Stand van zaken wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

27 juni 2023

De toestroom van nieuwkomers is een grote uitdaging voor scholen en gemeenten om alle leerplichtige nieuwkomers tijdig van onderwijs te voorzien. Scholen en gemeenten worden daarin ondersteund door onder voorwaarden tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen mogelijk te maken.

Op de webpagina van de Tweede Kamer staat dat het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs is gepland op maandag 3 juli.

Daarnaast vind je op de webpagina de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden en andere relevante documenten.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.