Artikel

Subsidieregeling nazorg mbo 2022-2023 met één jaar verlengd

5 december 2022

De subsidieregeling Nazorg mbo 2022/2023 wordt met een jaar verlengd. Scholen kunnen vanaf 31 november subsidie voor nazorg in 2023/2024 aanvragen.

In de kaderbrief voor de Werkagenda mbo is aangekondigd dat het kabinet werkt aan een structurele verbetering van de overgang vanonderwijs naar werk voor kwetsbare jongeren. Nazorg is hiervan een onderdeel.

Het doel van deze subsidie is om mbo-instellingen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Zij kunnen dan gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding.

Voor deze aanvraagronde is er weer 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ingrado moedigt samenwerking tussen mbo en RMC op het gebied van nazorg erg aan om een sluitend vangnet voor alle jongeren te creëren. Deze subsidie gaat vooral om gediplomeerde studenten maar in de praktijk in de regio’s zien we vaak een brede aanpak voor alle jongeren die extra steun nodig hebben.

Mbo-instellingen kunnen vanaf 30 november tot en met 23 december subsidie nazorg aanvragen voor 2023/2024 via www.dus-i.nl

Er is in dit aanvraagtijdvak een budget beschikbaar voor elke instelling. Resteren er na 23 december nog middelen? Dan is er begin 2023 nog een extra aanvraagtijdvak. Hier geldt dan het principe ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Houd de site dus in de gaten!

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.