Artikel

Terugblik ‘Passende BPV voor iedereen! ‘ regio Utrecht

16 juni 2023

De Beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel van een mbo-opleiding; zonder stage of leerbedrijf immers geen diploma. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke student de BPV succesvol kan afronden? Ook die studenten die ondersteuning nodig hebben? Zo’n 85 medewerkers van ROC MN, MBO Utrecht, MBO Amerfoort, Grafisch Lyceum, Nimeto, Yuverta, SBB, OCW en verschillende leerbedrijven kwamen eind mei bij het Horeca & Toerisme college te Nieuwegein samen om hierover te praten.

Vragen als ‘Hoe zorg je voor een Passende BPV?’ Wat is dan passend? En wat kun je daar vanuit jouw rol en organisatie in betekenen? werden besproken. Aanleiding voor deze regionale bijeenkomst is de verbeteragenda Passend Onderwijs in het MBO: begeleiding bij stages en de eerste stappen op weg naar de arbeidsmarkt. Henrie Mastwijk, initiatiefnemer en projectleider bij Ingrado over het doel van de bijeenkomst: ‘Passend Onderwijs is bekend, maar ook de BPV moet passend zijn. Stage is nu nog een beetje onderbelicht: op stage zie je of je de juiste keuze hebt gemaakt: hier weten studenten of dit beroep écht bij hen past.

’Hoe kunnen we Passende BPV opvatten?
Dagvoorzitters Mare van der Velden en Lisette van der Ark trapten deze conferentie af. ‘Ik had een beetje koud watervrees om als stagiaire voor de klas te staan. Ik werd daarom bewust door mijn begeleider in het diepe gegooid, geen tijd om zenuwachtig te worden. Dit werkte voor mij heel goed.’ Zij benoemden eigen voorbeelden om aan te geven hoe breed of smal Passende BPV kan zijn en hoe belangrijk een ‘steuntje in de rug’ is. Dit kan variëren van aanpassen van aantal werkdagen tot extra ondersteuning bij het plannen en organiseren van je stageopdrachten.

Enkele voorbeelden uit de praktijk
Studenten droegen actief bij aan de inhoud van de middag. Een student benoemt: ‘Tijdens mijn stage werd het erg druk door de kerstperiode. Er kwamen veel verschillende opdrachten die ik uit moest voeren van veel verschillende collega’s. Hier kreeg ik veel stress door en liep helemaal vast. Ik had geen motivatie meer en wilde stoppen. Met mijn begeleiders van school en het bedrijf hebben we afgesproken dat ik maar van één vast persoon opdrachten kreeg en dat ik steeds dezelfde soort werkzaamheden uitvoerde. Ik voel me nu veel beter, ervaar minder stress en heb goede contacten met de collega’s. Ik heb mijn plekje gevonden!’ 

Ervaringen van leerbedrijven en studenten
Eén van de leerbedrijven geeft aan dat het twee kanten op werkt: ‘Niet alleen denken wat kan een student voor ons betekenen, maar ook wat kan ik voor een student betekenen? De focus ligt op wat WEL kan. Hierdoor hebben we een hele goede stagiaire behouden!’
Om een goed beeld te krijgen wat Passende BPV is, vertelden drie studenten (Horeca & Toerisme college, Welzijn college, Techcampus) samen met hun begeleiders over hun ervaringen bij de stage; hoe ze dankzij goede begeleiding, aanpassingen vanuit het onderwijs en het leerbedrijf tot een succesvolle afronding zijn gekomen. ‘We helpen studenten in het zadel. Ze mogen fouten maken. Ik heb voor het begeleiden geen deur in mijn werkkamer. Studenten zijn altijd welkom.’ Eén van de studenten reageert daarop: ‘Je bent hier goed zoals je bent’.

Wat kan beter?
In deel twee van de conferentie werd met elkaar vanuit verschillende invalshoeken (leerbedrijf, onderwijs, SBB, gemeente) casuïstiek besproken. Er werden onder leiding van tafelvoorzitters oplossingsgerichte gesprekken gevoerd. 
Als afsluiting werd er ‘vraag en aanbod’ uitgewisseld. Zo werd SBB gevraagd om mee te werken aan een flexibelere erkenning voor BPV-bedrijven en werden diverse stageplaatsen aangeboden als snuffelstage voor studenten met een A1-taalniveau. Het idee is om deze informatie met elkaar te delen en een vervolg te geven aan deze regionale samenwerking. We hebben elkaar nodig om een goede invulling te geven aan Passende BPV, zodat studenten hun BPV positief kunnen afronden.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen