Artikel

Terugblik regionale conferentie ‘Passende BPV’ Noord-Holland en Flevoland

7 februari 2023

Eind november 2022 kwamen ruim honderd mensen bij elkaar op het MBO Zuidcollege in Amsterdam voor de regionale conferentie over de begeleiding van mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte in de BPV. De bijzonder hoge opkomst laat zien dat de interesse in en betrokkenheid bij ‘passende BPV’ groot is.

Verbeteragenda Passend onderwijs mbo

Om het onderwijs zo passend en inclusief mogelijk te maken heeft het ministerie van OCW in 2020 de Verbeteragenda passend onderwijs mbo ingesteld. Deze agenda bevat vier verbeterlijnen. Verbetering van:

  1. Intake van aspirant-studenten en betrokkenheid van hun ouders
  2. De kwaliteit van de ondersteuning  door onderwijsteams
  3. De samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en volwassenzorg
  4. Begeleiding bij stages en eerste stappen naar de arbeidsmarkt

Voor elke verbeterlijn is een werkgroep opgericht. De werkgroep die zich met de vierde verbeterlijn bezighoudt bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, Ingrado, MBO Raad, SBB, JOB MBO, IederIn en verschillende mbo-instellingen. Deze werkgroep heeft een ‘BPV-handboek voor de begeleiding van studenten met extra ondersteuningsbehoefte’ gerealiseerd en deze op 30 mei gelanceerd tijdens een landelijke dag over dit thema.

Maar een handboek is één ding. Het echte werk gebeurt in het onderwijs en met bedrijven, dichtbij de student, dus daar, zo is de redenering, moet het handboek gebracht worden. Daarom heeft de werkgroep het initiatief genomen om in 7 regio’s bijeenkomsten te organiseren om aandacht te vragen voor het belang van begeleiding van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte bij het vinden van een BPV-plek en tijdens de BPV.

Meer weten?
Wil je weten wat er tijdens de regionale bijeenkomst op 25 november 2022 aan bod is gekomen?

> Download het volledige verslag hieronder.

> Bekijk de video-impressie van de bijeenkomst.
 

 

Downloads

  • pdf
    Terugblik conferentie passende BPV Noord Holland en Flevoland + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.