Artikel

Totale studieschuld loopt op en rente stijgt

24 oktober 2023

De studieschuld van huidige en voormalige studenten samen (1,6 miljoen mensen) was begin 2023 opgelopen tot 28,2 miljard euro, becijferde het CBS.

Het gaat volgens het statistiekbureau om een toename van 1,7 miljard euro ten opzichte van het jaar ervoor.

De schuld is elk jaar nog opgelopen. Inmiddels is besloten te stoppen met het leenstelsel en de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs opnieuw in te voeren.

Maandag werd bekend dat de rente die (oud-)studenten over hun studieschuld moeten betalen, per 1 januari 2024 naar het hoogste niveau in veertien jaar tijd stijgt. Het rentepercentage gaat dan van 0,46 procent naar 2,56 procent, liet de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weten. De vervijfvoudiging komt voort uit de gestegen rente die de overheid zelf moet betalen om geld te lenen.

> Meer lezen

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.