Artikel

Tweede subsidieronde voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren

3 april 2023

Van 1 april tot en met 15 mei 2023 wordt onder de noemer ‘WEL in Ontwikkeling’ een tweede inschrijfronde opengesteld voor de subsidie vanuit het NP Onderwijs voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren. Deze ronde is uitsluitend bedoeld voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs die in de eerste subsidieronde geen aanvraag hebben ingediend. Zij kunnen zo alsnog subsidie aanvragen om aan dit project deel te nemen.

Het doel van het project is om kinderen en jongeren die nu niet ingeschreven staan te helpen bij het verkleinen van hun afstand tot onderwijs. Na een geslaagde pilotfase en de eerste aanvraagronde wordt binnenkort een tweede ronde opengesteld, specifiek voor samenwerkingsverbanden die eerder geen aanvraag indienden. Met deze subsidie kunnen zij middelen aanvragen voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren. Zij worden hierin ondersteund door de landelijke partners IngradoGedragswerk en OZJ. Dit project richt zich op het ophalen, bedenken en creëren van opties die het de doelgroep mogelijk maken om te leren en zich te ontwikkelen. Er wordt tellend (aantal besproken en bereikte niet-ingeschreven kinderen en jongeren) en vertellend (wat is er nodig in de samenwerking en wat is er nodig voor de kinderen en jongeren?) gerapporteerd. Lees verde

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen

Vraag en antwoord