Artikel

Uitleg passend onderwijs voor professionals en voor ouders en leerlingen

13 september 2022

De Rijksoverheid heeft op haar website informatie gebundeld die uitlegt wat passend onderwijs vraagt van scholen en wat ouders en leerlingen mogen verwachten rond passend onderwijs.

Op de pagina voor professionals in het onderwijs staan de documenten Helderheid rond passend onderwijs, Basisondersteuning in zes stappen en Leidraad voor opzetten oudersteunpunten en jeugdsteunpunten.

Op de pagina voor ouders en leerlingen staan de documenten Passend onderwijs in het basisonderwijs en Passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. Er is van beide documenten een Engelstalige versie en een Nederlandstalige.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.