Artikel

Verdieping Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

26 september 2023

Ingrado mocht een inspirerende bijeenkomst begeleiden in Harderwijk, waar we de verdieping op de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) hebben opgezocht, met als streven een eenduidige werkwijze.

Op een zonnige donderdagochtend vond in Harderwijk een bijeenkomst plaats waarbij de teams leerplicht en doorstroompunt samenkwamen om de documentaire 'De rol van de leerplichtambtenaar in het sociaal domein' te bekijken en te bespreken. De bijeenkomst bood een kans om dieper in te gaan op de methodische aanpak van schoolverzuim en om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Trots
Het gesprek over de documentaire geeft een uniek inzicht in de uitdagingen en successen die we tegenkomen in ons vak. Het maakt je trots op het werk dat je doet en het inspireert je om nog meer te bereiken.

Tijdens de bespreking van de documentaire werden er verschillende thema's aangesneden. Zo kwam de rol van ouders en verzorgers aan bod, evenals de samenwerking tussen scholen, jeugdzorg en andere betrokken instanties. Het belang van vroegtijdige signalering en interventie werd benadrukt, evenals het belang van maatwerk en een multidisciplinaire aanpak.

Werkwijzen
Daarnaast hebben de deelnemers tijdens deze bijeenkomst de verschillen en overeenkomsten in werkwijzen tussen leerplichtconsulenten besproken. Hoewel iedereen zijn eigen benadering heeft, wordt gestreefd naar een uniforme aanpak.

Tijdens deze bijeenkomst is er een interactief element toevoegen. De deelnemers zijn steeds met elkaar in gesprek gegaan in kleine groepjes. Dit gaf iedereen de kans om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Deze regio gaat zelf het vervolg op deze dag organiseren. We kijken terug op een inspirerende en verbindende dag!

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.