Artikel

VSV naar 18.000 in 2026

22 november 2022

In het debat over de Werkagenda mbo werden twee moties ingediend op het gebied van VSV , een ervan stelt als doel het aantal vsv in 2026 naar 18.000.

In het debat over de Werkagenda mbo op 9 november 2022 werd onder andere gesproken over kansengelijkheid, de kwaliteit van het onderwijs en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het kabinet investeert de komende jaren flink in het mbo. Het aantal verwachte nieuwe mbo-studenten daalt de komende jaren, terwijl het tekort aan vakmensen steeds groter wordt.

Tijdens de voortzetting van het debat op 16 november, kwam het onderwerp voortijdig schoolverlaten ter sprake. Het doel van de huidige aanpak VSV is maximaal 20.000 vsv’ers in 2024. Dit jaar waren er ruim 24.000. Oorzaken voor dit hoge aantal zijn hardnekkige problemen zoals de toename van mentale problemen, verkeerde studiekeuzes en de aantrekkende arbeidsmarkt.

Motie
De VVD diende een motie in waarin ze de minister verzoeken met een aanvalsplan te komen om het aantal voortijdig schoolverlaters stapsgewijs te verlagen naar 18.000 in 2026. Dinsdag 22 november werd hierover gestemd en de motie werd aangenomen.

Reactie
Natuurlijk wil Ingrado dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Onderzoek wijst uit dat je daarmee meer kans hebt op de arbeidsmarkt, zowel om werk te vinden als om werk te behouden in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Maar voor veel jongeren is dit niet de weg die bij ze past. Bovendien worden er door RMC, onderwijs en sociale partners steeds meer mooie trajecten gerealiseerd waar jongeren volledig tot hun recht komen en zich kunnen ontwikkelen. Helaas tellen plaatsingen van jongeren op deze trajecten niet mee in de cijfers voortijdig schoolverlaten, terwijl ze hiermee een vak leren en maatschappelijke uitval voorkomen wordt.

Ook is Ingrado van mening dat het van groot belang is om het aanbod vanuit de zorg voor jongeren te verbeteren zodat jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben om hun opleiding af te maken. Nu loopt de begeleiding vanuit RMC vaak vast en kan de jongere niet op een nieuwe opleiding geplaatst worden door de wachtlijsten in de zorg. Als jongeren beter en sneller geholpen worden, dan kunnen ze (weer) starten met een opleiding en worden ze geen voortijdig schoolverlater.

Er werden in totaal 21 moties ingediend, waarvan een aantal specifiek betrekking hadden op voortijdig schoolverlaten. Deze moties werden o.a. aangenomen:

Terugkijken

Kijk hier het debat van 9 november 2022, over de Werkagenda mbo, terug >

Kijk hier het debat van 16 november 2022 (voortzetting debat 9 november 2022) terug >

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van 22 november 2022 >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen