Artikel

Wegwijzerwebsite voor hulp bij sociale onveiligheid op school

16 juni 2023

Een leerling, ouder/verzorger of onderwijsprofessional die zich niet veilig voelt op school, kan sinds 1 juni 2023 terecht op jouwveiligeschool.nl. Deze nieuwe website helpt mensen de juiste plek te vinden wanneer zij in aanraking komen met onder meer discriminatie, fysiek of verbaal geweld, pesten, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of verstoorde werkrelaties.

De wegwijzerwebsite is een initiatief van vijftien partijen die in 2022 als expertisenetwerk van start zijn gegaan en het ministerie van OCW. Het is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen voor een vrij en veilig schoolklimaat. De organisaties van het expertisenetwerk zijn de Algemene Onderwijsbond, COC, de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Ingrado, de Inspectie van het Onderwijs (waaronder de vertrouwensinspectie), de Kinderombudsman, de Kindertelefoon, LAKS, Ouders & Onderwijs, Oudervereniging Balans, de PO-Raad, het Regenboogloket, Rutgers, Stichting Onderwijsgeschillen, Stichting School en Veiligheid en de VO-raad.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen