Artikel

Welke signalen zie jij rond verzuim 18+? Deel ze met ons!

8 februari 2021

Door het online onderwijs is het aantal verzuimmeldingen 18+ sterk gedaald. De redenen hiervoor zijn divers. Leerlingen hebben minder les online dan ze voorheen fysiek hadden, logischerwijs daalt het aantal verzuimmeldingen hierdoor. Maar er spelen ook andere factoren.

Docenten zijn deels overbelast door het online onderwijs en moeten meer moeite doen voor contact met een student. Te laat komen in lessen of af en toe afwezig zijn wordt meer getolereerd door de bijzondere omstandigheden. Hierbij kan de leerplichtambtenaar dan wel de RMC-trajectbegeleider ondersteuning bieden. Aan de andere kant zijn er signalen dat sommige studenten, die voorheen juist veel verzuimden, nu online juist wel aanwezig zijn.

Uitval voorkomen
Moeten we ons zorgen maken over de gedaalde verzuimcijfers? Mist RMC hier een kans om preventief met jongeren in gesprek te gaan om uitval te voorkomen? En hoe gaan we om met jongeren die stoppen met de opleiding aangezien ze geen stageplek kunnen vinden? Het contact van RMC met de mbo scholen is juist in deze tijd van groot belang, samen kunnen we ervoor zorgen dat jongeren deze moeilijke tijd doorkomen.

Deel je ervaring
Ingrado is benieuwd hoe jouw regio met deze vraagstukken omgaat en hoe de samenwerking met de mbo scholen verloopt. Mail het verhaal van jouw regio naar info@ingrado.nl. Wij horen graag wat goed loopt en waar zorgen zijn. Bij voldoende reacties maken wij een verslag en delen wij dit met de regio’s die gereageerd hebben. Indien nodig gaan we in gesprek met de MBO Raad en OCW.

NB: Mochten er zorgen zijn over een student, dan kan een school al een melding doen voordat de 16 uur in 4 weken is bereikt via de optie ‘overig verzuim.’ School kan dan samen met de leerplichtambtenaar of RMC trajectbegeleider bepalen welke actie nodig is. Zodra de 16 uur in 4 weken wel is bereikt, dan moet hier alsnog een 16 x 4 melding van gedaan worden.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen