Ledenvergadering (AV)

Algemene Vergadering en Werkconferentie

Donderdag 23 september | Online of in Het Leerklooster in Amersfoort

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Vergadering en Werkconferentie van Ingrado op donderdag 23 september 2021 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De Algemene Vergadering en het middagprogramma zijn geheel online te volgen, daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om de Algemene Vergadering en de keynote speaker (ochtendprogramma) ook live te kunnen bijwonen. In Het Klooster is een beperkt aantal plekken voor maximaal 50 leden met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Mochten er meer dan 50 leden live aanwezig willen zijn bij de Algemene Vergadering, dan maken wij na 1 september een passende selectie. Het ochtendprogramma wordt voor de deelnemers op locatie afgesloten met een gezamenlijke lunch. Het middagprogramma (vanaf 14.00 uur) is uitsluitend te volgen via een livestream. 

Je kan je tot 1 september aanmelden voor de live bijeenkomst. Aanmelden voor de livestream kan tot en met 16 september. Geen uitnodiging ontvangen? Mail dan naar info@ingrado.nl

Programma Algemene Vergadering en Werkconferentie donderdag 23 september live(stream) 
09.30 – 10.00 uur Inloop 
10.00 – 11.15 uur Algemene Vergadering (live)stream 
11.15 – 11.45 uur Pauze 
11.45 – 12.30 uur Keynote speaker: Steven Pont 
12.30 – 13.15 uur Lunch 
14.00 – 15.00 uur Webinar Niet-bekostigd onderwijs en toezicht inspectie 
15.15 – 16.00 uur Presentatie Onderzoek ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim 
16.15 – 17.00 uur Presentatie Proeftuinen onderwijszorgarrangementen voor kinderen met complexe ondersteuningsbehoefte 

Keynote speaker: Steven Pont 
Steven Pont is spreker, auteur, (oud) onderwijzer, mediator, psycholoog en schrijver. Hij gaat ons meer vertellen over de vier hechtingsstijlen die er zijn en hoe je deze kunt duiden en herkennen. Volgens Steven moet het gesprek met ouders en met de scholen hier over gaan. Hij gaat in op het concept zelfbeeld; wat is dat en hoe kom je daaraan. Vervolgens diept hij dit verder uit in “de hechting". Laat je inspireren en sluit aan! 

Webinar Niet-bekostigd onderwijs en toezicht Inspectie van het Onderwijs 
In samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs (inspectie) organiseren wij een webinar waarin het niet-bekostigd onderwijs (of de B3-scholen) centraal staat. De inspectie zal een presentatie houden waarin onderwerpen aan bod komen als: 

 • Welke soorten niet-bekostigd onderwijs zijn er; 
 • Hoe is het toezicht daarop geregeld; 
 • Hoe is de werkwijze van de inspectie in de procedure van erkenning van deze scholen.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog tijd om vragen over dit onderwerp te stellen. Een interessant onderwerp waar veel vragen over bestaan. Maximaal 400 deelnemers. 

Presentatie Onderzoek ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim – KBA 
Afgelopen juni publiceerde het ministerie van VWS het onderzoek naar het ziekteverzuim en het kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door KBA Nijmegen. Hoewel al langer uit onderzoek bekend is dat verzuim toeneemt naarmate jongeren ouder worden, wordt voor het eerst duidelijk in welke mate dit verschijnsel zich in Nederland voordoet. In deze presentatie geven de onderzoekers van KBA een toelichting op het onderzoek en is er een gelegenheid om vragen te stellen.  

Presentatie Proeftuinen onderwijszorgarrangementen voor kinderen met complexe ondersteuningsbehoefte 
Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen meer ruimte creëren voor onderwijszorgarrangementen voor kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte. De combinatie van onderwijs en zorg roept veel vragen op: wat is toegestaan, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met de financiering? Ondertussen ontstaan er in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. BMC begeleidt vijftien initiatieven als proeftuin en deelt kennis en ervaringen met andere geïnteresseerden over hoe maatwerkoplossingen worden aangeboden om kinderen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte tot ontwikkeling te laten komen. De begeleiders van de proeftuinen nemen je mee in het doel van de proeftuinen en gaan graag in gesprek over relevante vraagstukken, zoals de rol die een onderwijszorgarrangement (OZA) kan hebben in de preventie van schooluitval.   

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan de begeleiders van BMC. Meer informatie over de proeftuinen lees je hier.     

Overige online sessies 
We organiseren rondom de Algemene Vergadering en keynote speaker Steven Pont op 23 september ook een aantal online sessies. Aanmelden voor deze sessies kan via de onderstaande inschrijflink. 

Documenten

Downloads

 • jpg
  Opstapplaats Station Amersfoort + download
 • pdf
  Agenda Algemene Vergadering vereniging Ingrado 23 september 2021 + download
 • pdf
  Bericht raad van toezicht stukken Algemene Vergadering vereniging Ingrado 23 september 2021 + download
 • pdf
  Bijlage 1 Voorstel aanpassing Statuten vereniging Ingrado september 2021 + download
 • pdf
  Bijlage 2 Reglement auditcommissie vereniging Ingrado versie september 2021 + download
 • pdf
  Bijlage 3 Concept notulen Algemene Vergadering vereniging Ingrado 22 april 2021 + download
 • pdf
  Bijlage 4 Profiel bestuurder vereniging Ingrado + download
 • pdf
  Bijlage 5.1 Memo werving en selectie lid raad van toezicht vereniging Ingrado + download
 • pdf
  Bijlage 5.2 Profiel leden raad van toezicht vereniging Ingrado + download
 • pdf
  Bijlage 6.1 Voortvarend in beweging_Jaarplan en begroting 2022 Ingrado digitale versie + download
 • pdf
  Bijlage 6.2 Voortvarend in beweging_Jaarplan en begroting 2022 Ingrado print versie + download
 • pdf
  Stemmen in de vereniging Ingrado + download