Thema bijeenkomst

BPV-conferentie in de regio Zeeland en West-Brabant

Donderdag 8 juni 2023 | Scalda, Podium 15, 4337 WV in Middelburg

Let op: de conferentie is bedoeld voor Ingrado-leden en niet-leden uit Zeeland en West-Brabant

De stage, in het mbo ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd, is voor studenten in het mbo een belangrijk onderdeel. Zonder stage- of leerwerkplek immers geen mbo-diploma.

Voor mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte is het leren op de werkvloer vaak een extra uitdaging. Dat geldt ook voor leerbedrijven, stage- of BPV-begeleiders, praktijkbegeleiders en medewerkers van gemeenten. Tijdens de conferentie gaan we samen met hen in gesprek over hoe je de stagebegeleiding tot een gezamenlijk succes kan maken.

Ben jij betrokken bij de stage van mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte in Zeeland en West-Brabant? Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan de conferentie ‘BPV-conferentie in de regio’. De conferentie vindt plaats op 8 juni 2023 bij Scalda, Podium 15, 4337 WV in Middelburg. Je bent welkom vanaf 10:30 uur.

Tijdens de conferentie gaan we samen aan de slag. Het programma is zo opgezet dat het voeren van een constructieve dialoog met elkaar centraal staat. We halen successen, nieuwe ideeën en inspiratie op die we na afloop met iedereen delen.

Programma

10:30 uur – 11:00 uur    inloop

11:00 uur – 11:05 uur    opening en welkom

11:05 uur – 11:25 uur    keynote speakers

11:25 uur – 12:00 uur    in gesprek met studenten, BPV-begeleiders en leerbedrijven

12:00 uur – 13:00 uur    lunch

13:00 uur – 14:30 uur    in groepjes aan de slag

14:30 uur – 14:45 uur    wrap up

14:45 uur – 15:30 uur    netwerkborrel

 

Voor wie: BPV-begeleiders in het mbo, BPV-coördinatoren, RMC, gemeenten, SBB-consulenten, leerbedrijven, studenten en iedereen die interesse heeft voor passende stage in het mbo.

Aanmelden voor deze conferentie doe je in twee eenvoudige stappen.

Stap 1: maak eerst een basisaccount aan.
Stap 2: meld je daarna aan voor de conferentie.

Moeite bij het aanmelden? Zie instructie onderaan deze pagina. 

Deze conferentie wordt georganiseerd door werkgroep 4 passend onderwijs mbo (initiatiefnemer van het BPV-handboek) vanuit het ministerie van OCW, Curio en Scalda.

Documenten

Downloads

  • pdf
    Instructie aanmelden BPV conferentie + download