Conferentie

Conferentie beroepspraktijkvorming (BPV) en passend onderwijs

Maandag 30 mei 2022 | Antropia, Driebergen Inschrijven

VOL!

Hoe ondersteun jij studenten met extra ondersteuningsbehoefte in de beroepspraktijkvorming (BPV)?

Maak het verschil in de BPV-begeleiding voor mbo-studenten die extra ondersteuning nodig hebben! Op maandag 30 mei 2022 organiseert Ingrado in Antropia te Driebergen-Zeist een conferentie waar minister Robbert Dijkgraaf het eerste exemplaar van het bpv-handboek zal overhandigen. Een handboek met daarin overzichten, tips, handreikingen en informatie voor professionals die zich bezighouden met de begeleiding van mbo-studenten voor, tijdens en na de beroepspraktijkvorming (BPV). Daarnaast zijn er interessante workshops te volgen over het begeleiden van studenten met extra ondersteuningsbehoefte in de BPV. Na afloop ontvang je een exemplaar van het BPV-handboek.

 

Programma

10.30 - 11.00                Inloop

11.00 - 12.15                Plenaire start van het programma met bijdragen van mbo-studenten en samenwerkingspartners en de lancering van het BPV-handboek door minister Dijkgraaf (OCW)

12.15 - 13.00               Lunch

13.00 - 14.00              Workshopronde 1

14.00 - 14.15               Workshopwissel

14.15 - 15.15                Workshopronde 2

15.30 - 16.00­­­­               Plenaire afsluiting en aansluitend een borrel

Meer informatie over de workshops vind je in het document onder dit agenda-item. Via de rode knop kun je je aanmelden voor de conferentie en workshops.

 

Passend Onderwijs
Het handboek is ontwikkeld vanuit de verbeteragenda passend onderwijs mbo, die is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs. Uit die evaluatie blijkt dat mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte niet altijd voldoende begeleiding krijgen bij het vinden van en tijdens een stage. Onder regie van Ingrado heeft de werkgroep ‘begeleiding bij stages en eerste stappen naar de arbeidsmarkt’ van de verbeteragenda in samenwerking met o.a. SBB, expertisepunt LOB, BIOND, ECIO, professionals uit het mbo en met mbo-studenten (ervaringsdeskundigen) onderzocht welke informatiebehoefte er is. Dit om BPV-begeleiders nog beter in staat te stellen deze studenten te begeleiden tijdens de BPV.

 

Voorkomen van verzuim en voortijdig schoolverlaten
Iedere jongere heeft recht op onderwijs en ontwikkeling en verdient de best mogelijke begeleiding op weg naar de arbeidsmarkt of een passend vervolgtraject met een diploma. Goede BPV- begeleiding van mbo-studenten is hierbij van groot belang en voorkomt voortijdig schoolverlaten.

Op 30 mei a.s. is er voor iedereen iets te leren en te ontdekken! We willen je niet alleen inspireren; we willen je ook informeren en professionaliseren met actuele kennis in en rondom je vakgebied.

Documenten

Downloads