Webinar

Delen van informatie tussen leerplicht en anderen

Donderdag 20 juni 2024 | Online via Microsoft Teams

Het is voor de leerplichtambtenaar van groot belang dat deze kan bepalen welke activiteiten onder de Wpg of AVG vallen. Pas dan kan bepaald worden wat voor informatie mag worden verkregen of worden gedeeld. Wat mag dus op grond van welke wetgeving?

Welke informatie mag leerplicht delen met een gezinsvoogd? Welke informatie mag de leerplichtambtenaar aan een wijkteam vragen? Allemaal vragen die spelen in de dagelijkse praktijk van de leerplichtambtenaar.

Je hebt als leerplichtambtenaar te maken met zowel de AVG als de Wpg. Na afloop van dit webinar weet je welke gegevens onder welke wetgeving vallen en weet je welke gegevens je mag delen en met wie. 

De webinar wordt verzorgd door: Mr EBT van Vuuren, Van Vuuren Privacytraining

Annulering
Bij annulering van deelname binnen twee weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Indien je bent verhinderd, kan een vervanger worden toegelaten. De persoonsgegevens van de vervanger moeten voorafgaande aan de webinar of training gemaild worden naar: info@ingrado.nl. Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Erwin van Vuuren

Docent