Webinar

Kenniswebinar Jongeren centraal stellen | aanpak Jeugdwerkloosheid

Donderdag 14 april 2022 | Online via webex Inschrijven

In 2020 is de Aanpak Jeugdwerkloosheid gestart waarbij partijen in de regio met een eigen aanpak kwetsbare jongeren ondersteunen naar vervolgonderwijs en/of werk. De ambitie hierbij is dat centrumgemeenten jongeren centraal stellen bij hun aanpak, zodat deze beter aansluit op hun wensen en behoeften. In dit webinar zal het gespecialiseerde communicatiebureau Jong en Je Wil Wat vertellen hoe je jongeren kan betrekken bij je beleid.

wanneer: 14 april 10.00-12.00 uur
waar: online via webex (linkt volgt na de aanmelding hieronder)


Dit webinar is een initiatief van o.a. Ministerie SZW/OCW, ism de landelijke koepels SBB, Ingrado, Sectorraden Pro/VSO, Programmaraad en MBO-raad.

Meld je hier aan.