Training/workshop

Managersworkshop “Sturen op kwaliteit in je team met het kwaliteitsregister KRSD”

Woensdag 15 september | Online

Sinds begin dit jaar is het Kwaliteitsregister Sociaal Domein, het KRSD gelanceerd. Dit kwaliteitsregister is bestemd voor alle professionals die werkzaam zijn in het publieke sociale domein. Ook de leerplicht- en RMC professionals behoren tot deze doelgroep. Het KRSD is de opvolger van het landelijk kwaliteitsregister leerplicht en RMC (LKLR) en heeft als voordeel dat het de hele beroepsgroep in het sociale domein bereikt, makkelijk toegankelijk is en een breed pallet van (gratis) opleidingen biedt. Het KRSD is geen doel, maar een middel om verder aan je vakmanschap en professionalisering te werken.

Doel van deze workshop

Met leidinggevenden in gesprek gaan over het belang van kwaliteitsregistratie, ze informeren over de opzet en werking van het nieuwe kwaliteitsregister sociaal domein (KRSD), te laten zien hoe inschrijving werkt en door te praten over de manier waarop het KRSD bijdraagt aan de kwaliteit van hun teams.

Programma

Het programma bestaat uit een inleiding over het waarom, het wat en het hoe van het kwaliteitsregistratie in het algemeen en in het KRSD in het bijzonder. Daarna volgt een interactief gedeelte waarin de deelnemers in kleine groepen aan een opdracht werken over hun wijze van sturen op kwaliteit in het team. Na een korte plenaire terugkoppeling volgt een laatste onderdeel, namelijk laten zien hoe de inschrijving in het KRSD verloopt en bespreken wat er nodig is om binnen de teams meer bekendheid te geven aan het kwaliteitsregister.

Wanneer en door wie

De workshop wordt begeleid door Ida Wildeboer en Ans Machielse. Het maximum aantal deelnemers is 20. Lijkt het jou ook interessant om deel te nemen aan deze workshop voor leidinggevenden op woensdag 15 september 13.30 – 16.00 uur of dinsdag 21 september 10.00 – 12.30 uur? Noteer dan alvast een van deze data in je agenda! In de laatste week van augustus ontvangen alle leden van ons een uitnodiging om je in te schrijven. 

Ida Wildeboer en Ans Machielse, Ingrado

Docent