Training/workshop

Morele oordeelsvorming online training

Dinsdag 22 juni | Online via Zoom Inschrijven

De TMO wordt in de online-variant gegeven aan groepen van maximaal negen deelnemers. De training duurt een dagdeel en bestaat uit twee delen. In het inleidende gedeelte wordt om te beginnen stilgestaan bij het begrip integriteit en bij de betekenis ervan voor overheid en samenleving. Vervolgens wordt op een interactieve manier besproken op welke wijze kan worden onderzocht of een (voorgenomen) handeling/beslissing moreel juist is. Daarbij wordt aangesloten bij alledaagse ervaringen, specifiek rondom corona.
In het tweede deel van de training worden concrete situaties/beslissingen uit de alledaagse werkpraktijk van de deelnemers onderzocht. De deelnemers verwerven een begrippenkader en oefenen met een methodiek die hen in staat stelt bij alle voorkomende handelingen of beslissingen na te gaan wat moreel juist is. Tijdens dit deel is het de bedoeling dat er een vraagstuk rondom corona aan de hand van de methode van de morele oordeelsvorming wordt behandeld.

Voor wie
Deze training is geschikt voor gecombineerde groepen die bestaan uit zowel leerplichtambtenaren als RMC-medewerkers. Door deze combinatie krijgen de deelnemers inzicht in en meer begrip voor elkaars vraagstukken en overwegingen.

Door wie
De training Morele Oordeelsvorming wordt gegeven door Dorien Jeltema of Eloy Weterings van bureau Governance & Integrity Nederland. Beiden hebben ervaring met het werken voor overheidsprofessionals en kennen het werkveld van leerplicht en RMC vanuit eerdere trainingen.

Praktische informatie

  • De kosten voor het volgen van deze training zijn € 125,- per deelnemer. Ingrado heft geen BTW over haar activiteiten.
  • Na inschrijving volgt een factuur (deze wordt verstuurd als training definitief doorgaat; de training gaat door bij minimaal 7 deelnemers) en een bevestiging waarin je alle praktische informatie ontvangt.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 7 deelnemers) gaat deze training niet door.
  • Persoonsgegevens worden door Ingrado uitsluitend gebruikt voor interne activiteiten. Ingrado beheert persoonsgegevens op de wijze die de wet (AVG) voorschrijft.

Dorien Jeltema of Eloy Weterings van bureau Govern

Docent