Webinar

Online bijeenkomst ‘RMC en gegevens: wat is nodig?'

Dinsdag 8 juni | Online

Op 8 juni van 10.00 tot 12.00 uur organiseert Ingrado de online bijeenkomst ‘RMC en gegevens:wat is nodig?’. Daarin blikken we kort terug op de bijeenkomst die Ingrado in 2019 in samenwerking met het Inlichtingenbureau en het BKWI organiseerde over de SUWInet gegevens, klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst. We laten zien wat er sinds die tijd gebeurd is met de verschillende wensen die uit die bijeenkomst naar voren kwamen en welke andere relevante ontwikkelingen zich voor hebben gedaan.

Daarnaast kijken we met elkaar vooruit. OCW biedt een doorkijkje naar aanstaande wetgeving, in het bijzonder het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) en de voorbereidingen van het wetsvoorstel RMC tot 27. Wat betekent dat voor de beschikbaarheid van gegevens en jullie wensen op dat gebied?

Bij de bijeenkomst zijn in ieder geval vertegenwoordigers van OCW, DUO, het Inlichtingenbureau en BKWI aanwezig. Naast het overdragen van informatie bieden we in deze bijeenkomst vooral de gelegenheid om vragen te stellen en brengen we de wensen met betrekking tot gegevens voor RMC, mogelijkheden en onmogelijkheden, zo goed mogelijk in beeld.

Deze bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor RMC-coördinatoren. Ben jij een RMC-coördinatoor en heb je geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar info@ingrado.nl