Thema bijeenkomst

Praat mee over de rol van de leerplichtambtenaar in de route van passend naar inclusiever onderwijs!

Donderdag 29 september 2022 | Online via Microsoft Teams

Leerplichtambtenaren hebben dagelijks te maken met situaties waarin leerlingen niet (voldoende) aanwezig kunnen zijn in het onderwijs. Welke impact heeft dit op passend onderwijs en hoe kan leerplicht bijdragen aan inclusief onderwijs? Daarover komen we graag met onze achterban in gesprek. 

Het ministerie van OCW zet in op inclusief onderwijs voor alle leerlingen, met of zonder extra ondersteuningsbehoefte waarbij gespecialiseerd onderwijs voor een klein deel van de kinderen beschikbaar zal blijven. Daar is onder andere een routekaart voor ontwikkeld. Op weg naar inclusief onderwijs in 2035 is veel beweging en actie nodig van het onderwijs, gemeenten, ouders, leerlingen en diverse specialisten. Leerplichtambtenaren spelen een belangrijke rol wanneer het gaat om de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling. Hun expertise en hun rol is hierbij van belang. Maar hoe zien we die rol en wat kun je betekenen als leerplichtambtenaar om onderwijs voor ieder kind mogelijk te maken? 

Het ministerie van OCW licht de routekaart naar inclusief onderwijs toe en schetst een beeld van het onderwijs in 2035. Vervolgens gaan we graag met jou in gesprek over de rol die de leerplichtambtenaar in deze route naar inclusiever onderwijs heeft. Waar kunnen leerplichtambtenaren het verschil maken in deze route? Wat moet hiervoor veranderen?