Thema bijeenkomst

Presentatie onderzoek ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim – KBA

Donderdag 23 september | Online

Afgelopen juni publiceerde het ministerie van VWS het onderzoek naar het ziekteverzuim en het kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door KBA Nijmegen. Hoewel al langer uit onderzoek bekend is dat verzuim toeneemt naarmate jongeren ouder worden, wordt voor het eerst duidelijk in welke mate dit verschijnsel zich in Nederland voordoet. In deze presentatie geven de onderzoekers van KBA een toelichting op het onderzoek en is er een gelegenheid om vragen te stellen. 

Deze presentatie is onderdeel van de AV en werkconferentie op 23 september 2021. Heb je geen uitnodiging ontvangen? Mail dan naar info@ingrado.nl