Thema bijeenkomst

Regionale bijeenkomst wet 'Van school naar duurzaam werk' (Meppel)

Dinsdag 28 mei 2024 | De Plataan Vledderstraat 3, 7941 LC, Meppel

Let op: de bijeenkomst is bedoeld voor doorstroomcoördinatoren, coördinatoren aanpak jeugdwerkloosheid, netwerkcoördinatoren vso/pro, regionale adviseurs SBB, beleidsmedewerkers uit het mbo en overige beleidsmedewerkers die te maken krijgen met het wetsvoorstel.

Om de totstandkoming van de regionale programma’s te faciliteren, organiseert Ingrado in afstemming met de Programmaraad, MBO-raad, SBB, Divosa, sectorraden Gespecialiseerd Onderwijs en Praktijkonderwijs in opdracht van het ministerie van OCW drie maal vijf regionale sessies. In deze bijeenkomsten worden kennis en ervaring uit de verschillende regio’s onderling gedeeld, wordt de samenwerking tussen de partners in regio’s bevorderd en wordt op diverse manieren ondersteuning aangeboden. De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden mei/juni, augustus/september en november/december 2024 en worden gehouden op vijf verschillende locaties.

Eerste ronde
Tijdens de eerste ronde besteden we aandacht aan twee thema’s;

  1. Bestuurlijke besluitvorming
  2. Regionale analyse

Het wetsvoorstel ‘Van school naar duurzaam werk’ vraagt om een intensieve samenwerking in de regio. Hiervoor is bestuurlijke samenwerking en besluitvorming nodig; maar hoe gaat dit in zijn werk en wat moet hiervoor gebeuren?

Het regionale programma 2025 moet gebouwd zijn op regionale analyse. Bureau LPBL presenteert een tool die bruikbaar is om te komen tot een regionale analyse. 

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor doorstroom coördinatoren, coördinatoren aanpak jeugdwerkloosheid, netwerkcoördinatoren vso/pro, regionale adviseurs SBB, beleidsmedewerkers uit het mbo en overige beleidsmedewerkers die te maken krijgen met het wetsvoorstel.

Let op: Meld je aan voor de regio bij jou in de buurt!  

LET OP: Onderstaand programma is een voorbeeld. De volgorde van sprekers kan wisselen per locatie. 

Programma

12:30 uur - 13:00 uur     Inloop

13:00 uur - 13:15 uur     Opening 

13:15 uur - 13:30 uur     Ministerie OCW (nieuwsflits/ Update laatste stand ontwikkelingen                                            vanuit OCW.  

13:30 uur - 13:45 uur     Ministerie SZW (korte introductie Arbeidsmarktinfrastructuur wet).  

13:45 uur - 15:00 uur     Governance- presentatie en vragen/uitwisseling .  (Arne Wijnands                                          van Berenschot)  

15:00 uur - 15:15 uur     Pauze 

15:15 uur - 16:35 uur     Presentatie LPBL tool regio-analyses (inclusief waarom deze tool                                             en hoe te gebruiken bij het maken van een regionaal plan). 

16:35 uur - 16:40 uur     Afsluiting

16:40 uur -17:00 uur      Einde/borrel

 

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst doe je in twee eenvoudige stappen.

Stap 1: maak eerst een basisaccount aan.

Stap 2: meld je daarna aan voor de bijeenkomst.

Moeite bij het aanmelden? Zie instructie onderaan deze pagina.

Mocht je nog vragen hebben, mail deze dan naar info@ingrado.nl.

Documenten

Downloads

  • pdf
    Instructie inschrijven regionale bijeenkomst + download