Rayon dag

Save the date: Noordelijke Rayon Dag

Donderdag 18 november | Rayon Noord

Het is nog ver weg, maar de rayoncontactpersonen van Rayon Noord zijn alweer gestart met de voorbereidingen voor de Noordelijke Rayon Dag!

Bij deze willen we jullie alvast laten weten dat deze (onder voorbehoud van de corona maatregelen) gehouden wordt op donderdag 18 november 2021. Het programma volgt uiteraard nog, maar reserveer deze datum alvast in je agenda!

Met vriendelijke groet namens Rayon Noord,

Iris Mooy

Leerplichtambtenaar gemeente Borger-Odoorn / Voorzitter Rayon Noord