Training/workshop

Training Gesprekswijzer Hoogbegaafdheid: ‘Hoe voer je het goede gesprek?’

Maandag 23 oktober 2023 | Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

Let op: deze training is uitsluitend te volgen in combinatie met het ochtendprogramma. Hiervoor dien je je apart aan te melden. Klik hier.

Anders dan anders
De hersenen van hoogbegaafde mensen functioneren anders dan standaard. Ze zijn als het ware ‘anders bedraad’. Dit hoeft geen probleem te zijn als de omgeving of het systeem waarin zij verkeren passend is. Helaas dit niet altijd het geval. Hierdoor kunnen zij belemmerd worden in hun ontwikkeling, met alle gevolgen van dien. Onvoldoende inzicht, te weinig kennis, vooroordelen, aannames en overtuigingen zijn hiervan de oorzaak. Dit vraagt om het goede gesprek!

Wijzer via de gesprekswijzer
Het stellen van de juiste vragen kan zichtbaar maken waar behoeften en ontwikkelkansen liggen. Als hulpmiddel heeft Mariëtte van Hazendonk ‘De Eigen wijs! Gesprekswijzer’ ontwikkeld. Aan de hand van een 64 stellingen kan het gesprek aangegaan worden. Deze stellingen hebben te maken met vijf belangrijke thema’s: het brein, het hart, de omgeving, de rugzak en de belemmeringen.

Eigen wijsheid
De stellingen die worden herkend, worden verzameld. Deze ‘eigen wijsheid’ levert waardevolle informatie op. Aan het eind van het gesprek kan een helder ‘praatstuk’ of verslag worden opgeleverd, waarmee diverse partijen zoals hulpverleners en onderwijsinstellingen aan de slag kunnen gaan.

Voor wie?
Aan deze training kan alleen worden deelgenomen, als ook de training ‘Niet omdat ik anders wil zijn…’ is gevolgd.

Doel
Het doel van de training is, het aanreiken van tools die inzicht kunnen bieden in de behoeften en ontwikkelkansen van hoogbegaafden. Van basisschoolleerling tot thuiszitter, van student tot voortijdig schoolverlater en van werkende tot werkzoekende.

Inhoud van de training
Tijdens de training wordt ingezoomd op de communicatieve uitdagingen. Daarnaast zal gewerkt worden met ‘De Eigen wijs! Gesprekswijzer’. Er zijn twee versies ontwikkeld. Een ‘knutsel-versie’ voor kinderen en tieners en een ‘kaartenbord-versie’ voor (jong)volwassenen. 
Deze materialen krijg je na afloop van de training mee naar huis.

Door wie
De training wordt gegeven door Mariëtte van Hazendonk. Mariëtte heeft ruim 25 jaar ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Naast hoogbegaafdheidsexpert is zij ook teamleider van team Leerplicht-RMC regio Midden-Brabant en kent zij het werkveld waarin leerplichtconsulenten en doorstroomcoaches zich bevinden.

Mariëtte van Hazendonk

Docent