Training/workshop

Training ‘Het andere gesprek’

Meerdere data | BCN Utrecht, Daltonlaan 100, 3584 DJ

In het kader van project 'Wel in ontwikkeling'

Voer het andere gesprek

Voer een ‘andere’ gesprek met ouders en jongeren door gebruik te maken van de juiste gesprekstechnieken en verken hierdoor de mogelijkheden die er wél zijn om kinderen die zijn vastgelopen en niet meer naar school gaan weer tot ontwikkelingen te laten komen.

Let op! De training gaat niet inhoudelijk over 5 onder a en absoluut verzuim. Het betreft een training in het oefenen van oplossingsgerichte gesprekstechnieken (schaalvraag en wondervraag).

Wat levert de training je op?

Na de training weet je hoe je met ouders van jongeren die niet ingeschreven staan of een vrijstelling hebben, een oplossingsgericht gesprek kunt aangaan. Je leert met ouders de mogelijkheden voor ontwikkeling te verkennen en te ontdekken wat daarvoor nodig is. Ook weet je om te gaan met weerstand.

Vaak moet je als leerplichtambtenaar in een gesprek wat sturend zijn. De gesprekken in het kader van Wel in Ontwikkeling zijn net even anders. Jij leunt achterover en door de juiste vragen te stellen, benoemen ouders en jongeren zelf welke ontwikkelmogelijkheden zij zien. Je leert luisteren zonder verwachtingen en oordelen. Tevens krijg je praktische technieken aangereikt uit het oplossingsgericht coachen om de ontwikkelvraag boven tafel te krijgen (de schaalvraag en de wondervraag). 

Waarom is deze training ontwikkeld?

De training is onderdeel van het project WEL in Ontwikkeling. Dit project is ontstaan vanuit de extra mogelijkheden die Nationaal Programma Onderwijs (NPO) faciliteert. Het project wil nieuwe beweging creëren in situaties die zijn vastgelopen of waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Het gaat om jongeren met een vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 onder a én voor jeugdigen die niet ingeschreven staan op een school en daar géén vrijstelling voor hebben (absoluut verzuim).

Leerplicht is vaak als eerste aan zet om het contact te leggen met ouders van jongeren die een vrijstelling hebben. De leerplichtambtenaar is degene die vanuit de wettelijke taak weet wie een vrijstelling 5 onder a heeft gekregen. Ingrado is één van de projectpartners en biedt de training 'Het andere gesprek' aan voor professionals binnen gemeenten, het onderwijs en de jeugdhulp. Alle jongeren hebben recht op onderwijs en ontwikkeling, ook als ze niet ingeschreven staan of een vrijstelling hebben.

Praktische informatie

De training wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 14 deelnemers en wordt gegeven op een locatie in Utrecht en duurt drie uur. Incompany kan de training ook worden aangeboden, mail naar info@ingrado.nl voor meer informatie.