Training/workshop

Training Hoogbegaafdheid: ‘Niet omdat ik anders wil zijn…’

Maandag 23 oktober 2023 | Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort | incl. Lunch

Hoogbegaafdheid, een thema dat hoog op de politieke agenda staat. Van de groep thuiszitters is een groot deel hoogbegaafd. Maar wat is hoogbegaafdheid eigenlijk?

Doel van deze training
Vanuit Ingrado wordt professionalisering gestimuleerd. Door kennis te nemen van bepaalde (belemmerende) problematieken die spelen in het werkveld kunnen leerplichtconsulenten en doorstroomcoaches hun werk beter verrichten, met als gevolg dat leerlingen en studenten eerder een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Het doel van deze training is deelnemers kennis te laten maken met de leefwereld van hoogbegaafde kinderen en hun ouders en inzicht te bieden in de behoeften van hoogbegaafden.

Inhoud
Hoogbegaafdheid is meer dan het hebben van een hoog IQ. In vogelvlucht word je meegenomen in een aantal hoogbegaafdheidsthema’s. Er wordt ingezoomd op de hoogbegaafdheidsproblematiek in de breedste zin van het woord. Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene theorie m.b.t. hoogbegaafdheid.
  • Het onderwijsklimaat voor het hoogbegaafde kind.
  • De gevolgen van een niet passend onderwijsklimaat.

Door wie
De training wordt gegeven door Mariëtte van Hazendonk. Mariëtte heeft ruim 25 jaar ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Naast hoogbegaafdheidsexpert is zij ook teamleider van team Leerplicht-RMC regio Midden-Brabant en kent zij het werkveld waarin leerplichtconsulenten en doorstroomcoaches zich bevinden.

Praktische informatie
Deze training bieden wij aan inclusief lunch. Bij eventuele dieetwensen kun je dit aangeven middels het opmerkingenformulier.

Loop jij tijdens je werk aan tegen communicatieve uitdagingen met deze doelgroep? Dan is het middagprogramma ook iets voor jou! Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden. 

Mariëtte van Hazendonk

Docent