Training/workshop

Training Moreel Beraad

Maandag 27 september | Online Inschrijven

Leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers komen geregeld voor de vraag te staan: wat is, in deze specifieke situatie, het moreel juiste om te doen? Wetten, regels en voorschriften geven niet altijd uitsluitsel, al was het maar omdat ze onderling strijdig kunnen zijn. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook de maatstaf niet zijn. En hoe moet ik me tegenover mijn eigen en andere organisaties verhouden?

Programma

De bijeenkomst omvat de volgende onderdelen:

 • Opfrissen theorie: hoe kun je bepalen of een handeling moreel juist is?
 • Inventarisatie van belangrijke, lastige en/of twijfelachtige kwesties die zich in het werkveld manifesteren;
 • Gezamenlijk onderzoek van een lastig vraagstuk uit de professionele praktijk van de deelnemers aan de hand van de methode van de morele oordeelsvorming.

De zeven stappen van de morele oordeelsvorming

 • Voor welke keuze sta ik?
 • Welke betrokkenen hebben een recht, belang of wens bij deze beslissing?
 • Wie neemt de beslissing?
 • Heb ik nadere informatie nodig om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen?
 • Wat zijn de argumenten?
 • Tot welke conclusie kom ik?
 • Tussenstap: kan ik de schade beperken?
 • Ik peil bij mijzelf wat ik voel over de genomen beslissing.

Voor wie

Deze training is voor iedereen die de training morele oordeelsvorming heeft gevolgd (o.a. leerplichtambtenaren, RMC-consulenten, beleidsmedewerkers, coördinatoren en managers).

Heb je de training nog niet gevold? Inschrijven kan nog lees hier meer.  

Door wie

De training Moreel Beraad wordt gegeven door Dorien Jeltema of Eloy Weterings van bureau Governance & Integrity Nederland. Beiden hebben ervaring met het werken voor overheidsprofessionals en kennen het werkveld van leerplicht en RMC vanuit eerdere trainingen.

Praktische informatie

 • De kosten voor de online training zijn €105,-. Ingrado heft geen BTW over haar activiteiten.
 • Na inschrijving volgt een factuur (deze wordt verstuurd als training definitief doorgaat) en een bevestiging waarin je alle praktische informatie ontvangt.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen gaat deze training niet door.
 • Persoonsgegevens worden door Ingrado uitsluitend gebruikt voor interne activiteiten. Ingrado beheert persoonsgegevens op de wijze die de wet (AVG) voorschrijft.

Dorien Jeltema of Eloy Weterings van bureau Govern

Docent