Training/workshop

Wat is goed werk? Denk mee over een beroepscode!

Dinsdag 30 november 2021 | Online via Microsoft Teams Inschrijven

Op weg naar een beroepscode/moreel kompas. Denk mee!

Iedere professional wil graag goed werk leveren. Werk wat recht doet aan degene voor wie ze zich inzetten. Werk dat goed is en goed doet. Dat geldt ook voor leerplichtambtenaren en medewerkers RMC.

Goed werk kent verschillende dimensies: vakinhoudelijke kennis, professionele competenties en ethische uitgangspunten. In deze workshop gaan we in op de ethische dimensie. Wat maakt het werk van een leerplichtambtenaar goed? Wanneer vinden we dat een medewerker RMC goed handelt? Is dat een gedeelde visie of heeft ieder zo zijn eigen opvatting daarover? Is goed werk voor te schrijven, in de zin dat we allemaal op vergelijkbare wijze handelen?

We gaan daarover met elkaar het gesprek aan, en ontdekken zo welke waarden en normen leidend zijn in de praktijk. Vanuit die verkenning is het mogelijk om te komen tot een gedeeld ethisch kader ten aanzien van de praktijk van alledag. Dat gedeelde kader helpt, omdat het richting geeft aan het handelen als je soms twijfelt: Wat is hier het goede? Heb jij een passie voor goed werk en waar bestaat dat dan uit?

Wil jij meer weten en het gesprek hierover aangaan, schrijf je dan in voor de workshop op dinsdag 30 november 14.00 - 16.00 uur.

De workshops worden begeleid door Jurja Steenmeijer. Zij is sociaal werker en ethicus, en houdt zich bezig met de beroepsethiek van verschillende beroepen in het sociaal domein.