Webinar

Webinar 'Gescheiden ouders'

Woensdag 23 juni | Online via Microsoft Teams Inschrijven

Regelmatig komen er vragen binnen hoe het nu zit met een ouder met of zonder gezag. Moet je de ouder (met of zonder gezag) van informatie voorzien als hij of zij erom vraagt? En welke informatie dien je dan te verstrekken of juist niet? Als ouders gezamenlijk gezag hebben, kan dan een ouder alleen een beroep doen op vrijstelling? En kan een ouder zonder goedkeuring van de ander ouder het kind op een school inschrijven?

De meest gestelde vragen zullen worden behandeld tijdens dit webinar en uiteraard is er ook de mogelijkheid nog meer vragen te stellen over dit onderwerp.

Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Deelname is kosteloos en uitsluitend voor leden. Meld je snel aan!

Carolien de Bruin, Ingrado

Docent